duchaiweb

Nguyễn Đức Hai

Tôi là lập trình viên website tự do

Tôi sống tại Bắc Ninh - Việt Nam

Tôi đã học tại Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

Bạn có thể xem CV của tôi

Bạn có thể nhắn tin cho tôi trên Facebook hoặc hỗ trợ trực tuyến bên dưới

Bạn có thể liên lạc với tôi bằng số điện thoại 01678.050.789 hoặc duchaiweb@gmail.com

* Khả năng có sẵn:
Việc toàn thời gian: KHÔNG
Dự án thoả thuận: CÓ

DỊCH VỤ

  1. Nhận yêu cầu từ khách hàng
  2. Khách hàng gửi thông tin công ty và các ảnh liên quan
  3. Thiết kế và lập trình dự án
  4. Đưa dự án lên máy chủ của khách hàng
  5. Khách hàng thanh toán chi phí

DỰ ÁN